MarDiM Project (Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey)


Regional Seminar at Istanbul, 2017,09                          

Marmara Bölgesi’nde Deprem ve Tsunami Zararlarının Azaltılması ve Türkiyede Afet Eğitimi  Projesi

-İstanbul Bölgesel Semineri-

Tarih : 19 Eylül  2017 13:30-17:00

Yer: İstanbul AFAD (Hasdal) Seminer Salonu

 

Program:

 

13:30-14:00              Açılış Konuşmaları /Opening Remarks

·         AFAD  (İbrahim Tarı, İstanbul AFAD)

·         BU-KRDAE  (Dr.Haluk Özener,BÜ-KRDAE)

·         AFAD Başkanlık (ismi daha sonra belli olacak)

·         JICA-( Ko Goto)

 

14:00-14:20              MarDiM Projesi Takdimi / MarDIM Project Introduction

Dr.Doğan KALAFAT, BÜ-KRDAE

 

14:20-14:40              Marmara Denizinde Kuzey Anadolu Fay Zonu Boyunca Fay Segmentasyonu ve Sismik Aktivitenin Derinliği / Seismogenic Depth and Fault Segmentation Along the North Anatolian Fault Zone Beneath the Sea of Marmara

Dr.Ali PINAR , BÜ-KRDAE

 

14:40-15:00              Tsunami Zarar Azaltma Konusunda Japaonya’da Yapılan Bilimsel Çalışmalar / Science Research for Tsunami Risk Mitigation in Japan

Dr. Yoshiyuki KANEDA, KU

 

15.00-15:10               Marmara Fay Segmanlarında Olası Deprem ve Tsunami Senaryoları / Possible Scenarios of Earthquakes and Tsunamis in Marmara Fault Segments  

Dr. Takane HORI, JAMSTEC

 

15.10-15:40               Bodrum-Kos ve Tohoku Tsunamilerinden Alınan Dersler ve Marmara’da Tsunami Erken Uyarısı için Gereksinimler / Lessons Learned from Post Event Field Surveys of Bodrum-Kos and Tohoku Tsunamis and Requirements for a Tsunami Warning System in Marmara Region

Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ,Dr. Ceren Özer Sözdinler,Dr. Öcal Necmioğlu,  ODTÜ, BÜ-KRDAE

 

15.40-16:00               İleri Düzey Deprem Tehlike Haritaları: Zeytinburnu Pilot Bölgesi Çalışmaları / Advanced Earthquake Hazard Maps: Pilot region:Zeytinburnu

Dr.Seçkin ÇITAK, JAMSTEC

 

16:00-16:20              Japonya'da Şehir Yapısı için Afet Zararlarının Azaltılması / Disaster Mitigation for City Set-up in Japan

Dr. Mayumi SAKAMOTO, HU

 

16:20-16:40                Soru Cevap Bölümü  ve Kapanış  / Question-Answers Section and Wrap Up

 

16:40-17:00              Çay İkramı - Tea Service at the Loby