MarDiM Project (Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey)


2017 02_Regional Seminar at Çanakkale  3rd regional meeting of MarDIM Project was held in Çanakkale.  Deputy Governor of Çanakkale Bekir Sıtkı DAĞ, AFAD Çanakkale Director Levent YILMAZ , Vice Rector Prof. Dr. Süha ÖZDEN, AFAD officers,  MarDiM Project researchers, üniversity students and people of Çanakkale attended the seminar.

Marmara Bölgesi’nde Deprem ve Tsunami Zararlarının Azaltılması ve Türkiye’de Afet Eğitimi  Projesi

-Çanakkale Bölgesel Semineri-

Tarih : 27 Şubat 2017  Saat: 14:00-16:00

Yer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Troia Kültür Merkezi

 

Program:

 

14:00-14:20 Açılış Konuşmaları

14:20-14:40 MarDiM Projesi Takdimi (Dr.D.Kalafat, BÜ-KRDAE)

14:40-15:00 Türkiye için Bütünleşik Deprem Simülasyon Sistemi Geliştirilmesi ve Uygulamaları  (Doç. Dr.A.Şahin, YTU)

15:00-15:20  Afete Dirençli Toplumun Oluşturulması :Japonya'da Afet Yönetim Planlaması (Doç.Dr.M.Sakamoto, NU)

15:20-15:40 Marmara Bölgesinde Makrobölgeleme Çalışmaları (Dr.S.Çıtak, JAMSTEC)

15:40-16:00– Çanakkale Kuvvetli Yer Hareketi Şebekesi (Doç.Dr.G.Tanırcan, BÜ-KRDAE)

Soru/Cevap Bölümü